Instalacje telekomunikacyjne,alarmy,systemy sygnalizacji pożaru-projekty,nadzory
  STRONA GŁÓWNA   OFERTA UPRAWNIENIA REFERENCJE KONTAKT
Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszego Biura Nieruchomości
Ręczny ostrzegacz pożarowy

Centrala sygnalizacji pożaru
logo (22 kB)
Instalacje telekomunikacyjneKatalog Firm katalog firm
Biura nieruchomości Kraków
Agencje nieruchomości Kraków
Pośrednictwo nieruchomości Kraków
Alarmy Kraków,systemy alarmowe,projekty alarmów

System alarmowy


System sygnalizacji włamania i napadu (system alarmowy), w zależności od sytuacji pracować będzie inaczej. Można wskazać trzy najważniejsze stany systemu alarmowego:
brak czuwania, czuwanie i alarm.
Nie czuwający system nie powoduje żadnej reakcji kiedy w jego zasięgu znajdują się osoby, które wchodzą i wychodzą.
System alarmowy, w którym załączono czuwanie, w przypadku zarejestrowania na terenie obiektu obecności osób wywoła alarm. Na system alarmowy składa się szereg urządzeń elektronicznych. Aby stworzyć najprostszy system potrzebować będziemy: centralę alarmową, urządzenia lub urządzenie sterujące, czujki i sygnalizatory oraz ewentualnie urządzeń do transmisji sygnału o alarmie do stacji monitorowania alarmów lub urządzenia do wysyłania informacji o alarmie na zaprogramowane numery telefonów.
Rozróżniamy systemy alarmowe: przewodowe, bezprzewodowe i mieszane.
System alarmowy przewodowy to taki system, w którym wszystkie elementy systemu połączone są za pomocą przewodów i taki system uważać należy za najbardziej optymalny.
Systemy alarmowe bezprzewodowe to takie systemy, w których centrala alarmowa otrzymuje informacje od pozostałych urządzeń systemu droga radiową. Rozwiązanie takie stosujemy na ogół tylko wtedy kiedy nasz obiekt został już wykończony i nie ma możliwości rozprowadzenia przewodów. Taki system jest na ogół droższy od systemu przewodowego oraz posiada pewne wady jak np. konieczność okresowej wymiany baterii w poszczególnych elementach systemu.
System alarmowy mieszany, jak można się domyślić, to system składający się w części z systemu przewodowego i w części z systemu bezprzewodowego. Zastosowań takiego rozwiązania, jak myślę, nie trzeba tłumaczyć.
Dzisiejsze systemy alarmowe to nie tylko systemy służące do powiadamiania o wtargnięciu intruza do obszaru chronionego. Coraz częściej oprócz zaawansowanych funkcji alarmowych, są wyposażane w rozwiązania pozwalające na realizacje sterowania w systemach tzw. inteligentnego domu. Takie możliwości oferują centrale INTEGRA firmy SATEL sterujące odpowiednimi modułami wykonawczymi.
W systemach tych czujki wykorzystywane mogą być nie tylko do celów alarmowania. Np. czujka ruchu wykorzystana może być do sterowania światłem gdy centrala nie czuwa , a czujkę magnetyczną zainstalowaną na oknie można wykorzystać do automatycznego wyłączenia grzejnika lub klimatyzatorów przypadku uchylenia okna.
Wychodząc z domu nie musimy wyłączać świateł we wszystkich pomieszczeniach z osobna - wystarczy wykonać odpowiednie polecenie na klawiaturze sterującej, której rolę pełni manipulator LCD.
W tym celu można również wykorzystać funkcje zdalnego sterowania, używając klawiszy zwykłego telefonu,telefonu komórkowego z zainstalowana aplikacja JAVA bądź komputera z przeglądarki internetowej.