Instalacje telekomunikacyjne,alarmy,systemy sygnalizacji pożaru-projekty,nadzory
  STRONA GŁÓWNA   OFERTA UPRAWNIENIA REFERENCJE KONTAKT
Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszego Biura Nieruchomości
Ręczny ostrzegacz pożarowy

Centrala sygnalizacji pożaru
logo (22 kB)
Instalacje telekomunikacyjneKatalog Firm katalog firm
Biura nieruchomości Kraków
Agencje nieruchomości Kraków
Pośrednictwo nieruchomości Kraków
Czujki alarmowe,alarmy Kraków,systemy alarmowe

Czujki

Zagadnienie związane z czujkami stosowanymi w systemach alarmowych jest zagadnieniem bardzo szerokim. Naszym celem jest tylko przybliżenie tego tematu w celu uzmysłowienia czym jest czujka i jakie jest jej zadanie Zadaniem czujki w systemie alarmowym jest dostarczanie informacji. Czujka w systemie alarmowym dostarcza informacji do centrali alarmowej Jeśli w otoczeniu czujki zdarzy się cokolwiek, co zgodnie z programem centrali alarmowej zostanie zinterpretowane jako zagrożenie, centrala alarmowa wyda rozkazy odpowiednim urządzeniom, aby te podjęły określone działania. Wyróżnia się wiele rodzajów czujek. Wymienić tu można zatem czujki: podczerwieni (aktywne i pasywne), ultradźwiękowe, mikrofalowe, wibracyjne, inercyjne, zbicia szkła, magnetyczne i te stanowiące kombinacje tych technik. Skupimy się na omówieniu jedynie kilku przykładowych typów czujek, które są najpopularniejsze: pasywne czujki podczerwieni, czujki zbicia szkła, czujki magnetyczne i czujki dualne. Wystarczają one, aby odpowiednio zabezpieczyć obiekt przed włamaniem. Włamanie często poprzedzone jest wybiciem szyby w oknie lub drzwiach. Zdarzenie tego typu rejestrują czujki zbicia szkła. Włamywacz może wejść do chronionego obiektu, nie wybijając szyby, ale będzie mu wówczas trudno uniknąć otwierania okna lub drzwi. O otwarciu okna bądź drzwi poinformują centralę czujki magnetyczne, nazywane czasami potocznie kontaktronami. Czujki magnetyczne składają się zawsze z dwóch elementów: magnesu i kontaktronu. Zasada ich działania jest prosta. Dopóki kontaktron pozostaje w polu magnetycznym, jest zamknięty (lub otwarty). Kiedy znajdzie się poza zasięgiem pola magnetycznego, czyli magnes zostanie od niego oddalony, otwiera się (lub zamyka). Informacja ta jest przekazywana do centrali alarmowej i odpowiednio interpretowana. Kolejnymi czujkami są pasywne czujki podczerwieni, nazywane też z angielskiego czujkami PIR (Passive Infra Red). Informują one centralę alarmową o pojawieniu się w obszarze, który jest przez nie nadzorowany, poruszających się i emitujących ciepło obiektów. Jeśli istnieje obawa, że czujka PIR narażona będzie na gwałtowne zmiany temperatur (np. w pobliżu znajduje się piec lub klimatyzator), możemy zastosować czujkę dualną. Generalnie pod tym pojęciem rozumie się każdą czujkę, w której wykorzystuje się dwa różne rodzaje detekcji. Dzięki temu uzyskuje się większą skuteczność działania i eliminuje potencjalne fałszywe alarmy. Przykładem czujki dualnej będzie czujka łącząca detekcję w podczerwieni i detekcję mikrofalową zarówno czujka PIR jak czujka mikrofalowa reaguje w rzeczywistości na ruch, tylko zjawiska fizyczne wykorzystywane do jego zarejestrowania są różne.
Czujka PIR Czujka zbicia szyby