Instalacje telekomunikacyjne,alarmy,systemy sygnalizacji pożaru-projekty,nadzory
  STRONA GŁÓWNA   OFERTA UPRAWNIENIA REFERENCJE KONTAKT
Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszego Biura Nieruchomości
Ręczny ostrzegacz pożarowy

Centrala sygnalizacji pożaru
logo (22 kB)
Instalacje telekomunikacyjneKatalog Firm katalog firm
Biura nieruchomości Kraków
Agencje nieruchomości Kraków
Pośrednictwo nieruchomości Kraków
Systemy tv przemysłowej (CCTV)- projekty systemu monitoringu wizyjnego,projekty CCTV,projektant CCTV


Z przytoczonych w poprzednim rozdziale wytycznych wynika jak szeroki jest zakres zagadnień związanych z systemami CCTV.
W celu spełnienie wymagań projektowych systemu CCTV należy(cytat z normy):
a) określić strefy lub obiekty, które wymagają dozoru,
b) określić ilość oraz lokalizację kamer, koniecznych do nadzorowania ustalonych stref lub obiektów,
c) ocenić istniejące oświetlenie oraz rozważyć potrzebę ewentualnego nowego lub dodatkowego oświetlenia,
d) wybrać kamery i sprzęt w zależności od warunków środowiskowych pracy systemu,
e) skonfigurować centrum dozorowe,
f) uwzględnić zasilanie urządzeń,
g) określić procedury funkcjonalne i użytkowe,
h) uwzględnić konserwację.
Jak więc widać projekt systemu CCTV to nie tylko dobór kamer i ich rozmieszczenia lecz również ocena istniejącego oświetlenia i rozważenie oświetlenia nowego lub dodatkowego. Istotne również jest prawidłowe zasilanie urządzeń.
Kamery mogą być zasilane:
  • każda ze swojego zasilacza
  • po kilka kamer z jednego zasilacza
  • wszystkie kamery z jednego zasilacza lub sieci 230 V

  • Częstym błędem instalatorów systemów telewizji dozorowej jest instalacja zbyt długich odcinków kabla koncentrycznego,co powoduje "rozmycie"" obrazu. Nagminne wręcz jest
    - w przypadku instalacji wykonywanych w ziemi - stosowanie kabli przeznaczonych do układania w budynkach, co znacznie zmniejsza ich trwałość. Wynika stąd ,iż należy zastanowić się, czy łączenie funkcji projektanta i instalatora jest korzystne dla inwestora. Wykonanie projektu przez przez firmę instalacyjną niejednokrotnie powoduje "szycie" projektu pod sprzęt, który akurat firma ta ma do sprzedania.
    Narzuca się wniosek o konieczności rozdzielenia funkcji projektanta i instalatora. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego, który jest załącznikiem do projektu, inwestor może wybrać najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, spełniającą nie tylko kryterium najniższej ceny, lecz również zgodność oferty z dokumentacją projektową. Bardzo często - nawet bardzo poważne przetargi - ogłaszane są pt:"Zaprojektowanie i wykonanie systemu telewizji dozorowej". Jest to kompletne nieporozumienie. Jak można wycenić wartość robót, których zakres nie jest znany?. Aby móc co najmniej oszacować koszt wykonania takiego systemu należałoby przynajmniej znać treść wymagań użytkowych ,a te jak już wiemy są elementem procesu projektowania. W takiej sytuacji powołanie przez inwestora inspektora nadzoru nie zda się na wiele. Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest głównie nadzór nad wykonawstwem robót zgodnie z dokumentacją projektową. Tak więc możliwość prawidłowego nadzoru nad wykonywanymi robotami jest dość mocno ograniczona. Projektant wykonujący projekt instalacji CCTV nie tylko powinien legitymować się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do projektowania, lecz również posiadać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.