Instalacje telekomunikacyjne,alarmy,systemy sygnalizacji pożaru-projekty,nadzory
  STRONA GŁÓWNA   OFERTA UPRAWNIENIA REFERENCJE KONTAKT
Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszego Biura Nieruchomości
Ręczny ostrzegacz pożarowy

Centrala sygnalizacji pożaru
logo (22 kB)
Instalacje telekomunikacyjneKatalog Firm katalog firm
Biura nieruchomości Kraków
Agencje nieruchomości Kraków
Pośrednictwo nieruchomości Kraków
Systemy tv przemysłowej(CCTV)- wytyczne do projektowania systemów monitoringu wizyjnego


Wytyczne odnośnie wskazań zapewniających, że system telewizji dozorowej będzie funkcjonował i spełniał w całości postawione wymagania zawarte są w normie PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV. stosowane w zabezpieczeniach - część 7:Wytyczne stosowania.
Zgodnie z cytowana normą "telewizja pracująca w obwodzie zamkniętym, w najprostszej postaci, jest narzędziem umożliwiającym obserwację na ekranie monitora obrazów z kamery telewizyjnej,dostarczonych za pośrednictwem prywatnej linii przesyłowej".
Bardzo ważnym stwierdzeniem zawartym w normie istotnym z punktu projektowania systemów CCTV jest to, iż skuteczność działania systemu CCTV wymaga aktywnego udziału użytkownika w realizacji zalecanych procedur. Zalecana procedura projektowania i instalacji systemu CCTV to:
1) opracowanie wymagań użytkowych,
2) zaprojektowanie systemu,
3) uzgodnienie wyboru urządzeń,
4. zainstalowanie i uruchomienie systemu,
5) przekazanie systemu klientowi,
6) utrzymanie w ruchu
Aktywny udział użytkownika bardzo istotny jest przy opracowywaniu wymagań użytkowych. Głownie na podstawie wymagań użytkowych przez użytkownika systemu powstaje projekt. System telewizji dozorowej montowany jest nie po to,aby był,ale po to, aby spełniał określone zadania. Głównym zadaniem systemu CCTV jest jest zwiększenie bezpieczeństwa. Cytowana norma zawiera szczegółowy wykaz pytań na jakie należy najpierw sobie odpowiedzieć, aby zaprojektować system CCTV.
Treść wymagań użytkowych powinna zawierać (cytat z normy):
a) określenie wymaganego poziomu zabezpieczenia(ocenę zagrożeń);
b)określenie obszaru lub przestrzeni objętej zasięgiem systemu;
c)wyjaśnienie celu objęcia zasięgiem systemu każdego obszaru lub przestrzeni; d) określenie metody uzyskiwania informacji z obrazów telewizyjnych( ręcznie lub automatycznie;
e)określenie zadań, które mają być wykonane w następstwie obserwacji poszczególnych obrazów;
f) określenie przewidywanego czasu reakcji dla każdej części systemu;
g) określenie zakresu warunków otoczenia, w których system i jego elementy maja funkcjonować;
h) określenie gdzie, kiedy i przez kogo mają być wykonywane zadania(sterowanie;
i) określenie maksymalnej liczby jednoczesnych zdarzeń ( w najmniej korzystnym przypadku), na które system powinien zareagować;
j) określenie wymagań dotyczących szkolenia;
k) listę wszystkich pozostałych czynników specjalnych, nie wymienionych wyżej.
Bez określenia wcześniej wymagań użytkownika dla systemu CCTV nie można przy odbiorze ustalić jaka wg. inwestora miała być rola systemu.