Instalacje telekomunikacyjne,alarmy,systemy sygnalizacji pożaru-projekty,nadzory
  STRONA GŁÓWNA   OFERTA UPRAWNIENIA REFERENCJE KONTAKT
Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszego Biura Nieruchomości
Ręczny ostrzegacz pożarowy

Centrala sygnalizacji pożaru
logo (22 kB)
Instalacje telekomunikacyjneKatalog Firm katalog firm
Biura nieruchomości Kraków
Agencje nieruchomości Kraków
Pośrednictwo nieruchomości Kraków
Systemy tv przemysłowej(CCTV)- nadzór i odbiór systemu monitoringu wizyjnego


Zdecydowanie zalecane jest zatrudnienie inspektora nadzoru czuwającego nad realizacją systemu i zgodności jego wykonania z projektem. Część instalacji po jej położeniu będzie trudna do sprawdzenia. Zatrudniony inspektor nadzoru nie tylko powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane,ale posiadać również licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.
Ważne jest, aby:
 • kable posiadały oznaczenia typu kabla i producenta
 • kable kładzione w instalacjach podziemnych były kablami do zastosowań zewnętrznych
 • kable współosiowe w torach wizji miały impedancję charakterystyczną 75 Ohm
 • kable symetryczne w torze wizji były kablami parowymi
 • kable światłowodowe w torze wizji zakończone były odpowiednimi złączami światłowodu
 • kamery i ich obiektywy miały zapewnione separacje masy i ich sygnałów od uziemień obudowy i uziemień innych instalacji
 • urządzenia montowane na zewnątrz miały zakres temperatur pracy odpowiadający warunkom klimatu w Polsce
 • wykonane zostały zabezpieczenia przed przepięciami
 • przewody były prawidłowo oznaczone

 • Zgodnie z normą PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - część 7:Wytyczne stosowania w trakcie odbioru-przekazania systemu wykonane powinny być testy. Zadaniem testów jest stwierdzenie,czy system spełnia wszystkie warunki zawarte w wymaganiach użytkowych.
  Badanie wizualnych osiągów systemu może obejmować:
  a) wizualne sprawdzenie jakości wyświetlanego obrazu oraz pokrycia dozorowanych obszarów,
  b) jak w a) powyżej oraz dodatkowo "test chodzenia",
  c) jak w a) powyżej oraz dodatkowo badania z zastosowaniem obiektu testowego.
  Do odbioru końcowego wykonawca instalacji powinien dostarczyć niezbędne dokumenty:
 • dokumentację powykonawczą systemu
 • plan rozmieszczenia kamer z naniesioną numeracją zgodną z wyświetlaną na monitorze
 • karty katalogowe urządzeń
 • instrukcje użytkowania systemu w języku polskim

 • Dokumentacja powykonawcza powinna być na tyle dokładna,aby zaraz po odbiorze systemu jego naprawę,konserwację lub ewentualną modernizację można było powierzyć dowolnej innej firmie.